Zarządzenie Nr ORo.0050.277.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5 z Oddziałami Integracyjnego w Piekarach Śląskichj, ul. Alojzjanów 5