Postępowanie prowadzone jest pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/23257/summary