Zarządzenie Nr ORo.0050.269.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Piekary Śląskie w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności w roku 2022 pn. "Zorganizowanie zawodów sprawnościowych i pomocy przedmedycznej"