Zarządzenie Nr ORo.0050.268.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Piekary Śląskie w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności w roku 2022 pn. "Zorganizowanie w placówkach oświatowych szkolenia dot. bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi, zorganizowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży oraz patrolowanie akwenów wodnych na terenie miasta i terenach przyległych. Propagowanie zasad i metod udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej"