Zarządzenie Nr ORo.0050.267.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Mieście Piekary Śląskie