Zarządzenie Nr ORo.0050.218.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 kwietnia 2022  roku w sprawie zmian w planie finansowym dla rachunku, na którym Miasto Piekary Śląskie gromadzi środki z Funduszu Pomocy