Zarządzenie Nr ORo.0050.216.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 kwietnia 2022  roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 r.