Zarządzenie Nr ORo.0050.230.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22kwietnia 2022 r.w sprawie zmian w planie finansowym dla rachunku, na którym Miast Piekary Śląskie gromadzi środki z Funduszu Pomocy