Zarządzenie Nr ORo.0050.231.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 kwietnia 2022 r.w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 r.