Zarządzenie Nr ORo.0050.205.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 kwietnia 2022  roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 r.