Postępowanie prowadzone jest pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/21017/summary

UWAGA!

W wyniku odpowiedzi na pytania i modyfikacji SWZ zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

NOWY TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert: 20.05.2022 r. do godz. 11:30

Termin otwarcia ofert 20.05.2022 r. godz. 12:00