Zarządzenie Nr ORo.0050.211.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 kwietnia 2022  roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Józefa Hallera 2 oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej