Zarządzenie Nr ORo.0050.164.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 marca 2022  roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 r.