Zarządzenie Nr ORo.0050. 203 .2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piekarach Śląskich