Zarządzenie Nr ORo.0050.162.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 marca 2022  roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2022 r. oraz w planie finansowym dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2022 r.