Zarządzenie Nr ORo.0050. 202 .2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Kanałowej.