Zarządzenie Nr ORo.0050.196.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Juliusza Słowackiego, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.