Podniesienie jakości danych ewidencji gruntów i budynków.