Zarządzenie Nr ORo.0050. 180 .2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego udział 38/1000 w zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Węglowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat, w drodze przetargu.