Zarządzenie Nr ORo.0050. 179 .2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą GL1T/00048659/1.