Zabezpieczenie kanału rzeki Szarlejka w Piekarach Śląskich”.