Zarządzenie Nr ORo.0050.159.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia  31 marca 2022  roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka 27 oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej