Zarządzenie Nr ORo.0050.150.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 marca  2022 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres dwóch dni nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich wzdłuż ulicy Bytomskiej, obejmującej strefę "C" oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej