Zarządzenie Nr ORo.0050.147.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie oddania w dzierżawę na okres dwóch dni nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej w drodze przetargu