Zarządzenie Nr ORo.0050.155.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Piekary Śląskie