Zarządzenie Nr ORo.0050.130.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 r.