Zarządzenie Nr ORo.0050.151.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie: powołania Komisji ds. oszacowania ilości oraz aktualnej wartości kostki betonowej, zdemontowanej z nawierzchni chodnika drogi powiatowej ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.