Zarządzenie Nr ORo.0050.141.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 r.