Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyły zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 23.03.2022 r. na terenie Piekar Śląskich.