W sprawie:
podatku od nieruchomości.

Data uchwały:
2008-10-30

Numer uchwały:
XXIX/317/08

Podjęta przez:
Rada Miasta w Piekarach Śląskich

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.