W sprawie:
określenia zasad najmu lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Piekary Śląskie.

Data uchwały:
2008-10-30

Numer uchwały:
XXIX/314/08

Podjęta przez:
Rada Miasta w Piekarach Śląskich

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.