Zarządzenie Nr ORo.0050.100.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2022-2049