Zarządzenie Nr ORo.0050.123.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej