Część I - Nasadzenia drzew w Piekarach Śląskich

Część II-  Upiększenie miasta kwiatami w donicach na słupach oświetleniowych oraz konstrukcjach kwietnikowych.