Data posiedzenia:
2022-01-27

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piekary Śląskie na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024", za lata 2019-2020.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
5. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
7. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Miasta Piekary Śląskie na rok 2022.
8. Sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta Piekary Śląskie za rok 2021.
9. Przyjęcie protokołu XLIII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 grudnia 2021 r., protokołu XLIV sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 grudnia 2021 r. oraz protokołu XLV sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 grudnia 2021 r.
10. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
11. Zamknięcie obrad.