„Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej wraz z grobownictwem wojennym i miejscami pamięci narodowej oraz  wycince, pielęgnacji drzew na terenie Piekar Śląskich”:

I cześć przedmiotu zamówienia konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej wraz z grobownictwem wojennym i miejscami pamięci narodowej w Piekarach Śląskich,

II cześć przedmiotu zamówienia Usługi polegające na wycince, pielęgnacji drzew w Piekarach Śląskich.