Zarządzenie Nr ORo.0050.108.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2022 r.