Zarządzenie Nr ORo.0050. 104 .2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej