Zarządzenie Nr ORo.0050.97.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia  25 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.494.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 sierpnia  2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe, położone w Piekarach Śląskich przy ulicy Przemysłowej, przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze przetargu na czas nieoznaczony.