Zarządzenie Nr ORo.0050.816.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie szczególnych zasad wykonywania budżetu w 2022 r.