Zarządzenie Nr ORo.0050.92.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie: wyboru podmiotów realizujących zadanie publiczne Gminy Piekary Śląskie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022