Zarządzenie Nr ORo.0050.85.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 lutego 2022 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie w 2022 roku