Oznakowanie poziome dróg publicznych na terenie miasta Piekary Śląskie w roku 2022- część II