Zarządzenie Nr ORo.0050.54.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2022  r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert w ramach otwartego konkursu na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pn. "Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w mieście Piekary Śląskie"