Zarządzenie Nr ORo.0050.53.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 stycznia 2022  r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo.0050.763.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku, na którym Miasto Piekary Śląskie gromadzi środki z Funduszu Przeciewdziałania COVID-19 z późn. zm.