Zarządzenie Nr ORo.0050.52.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 stycznia 2022  r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2022 r.