Data posiedzenia:
2021-12-06

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.
4.Zamknięcie obrad.