Data posiedzenia:
2021-12-13

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu nr 23/21 posiedzenia komisji w dniu 22 listopada 2021 r.
4.Rozpatrzenie wniosku z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przejścia dla pieszych oraz progów zwalniających na ul. Ks. P. Skargi.
5.Korespondencja.
6.Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
7.Zamknięcie obrad.