W sprawie:
zmiany uchwały nr XI/162/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Piekary Śląskie z późn.zm

Data uchwaly:
2022-01-27

Numer uchwaly:
XLVI/506/22

Podjeta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwala wchodzi w zycie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2022&poz=805