„Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy ulicy Pokoju w Piekarach Śląskich – Modernizacja obiektu sportowego przy ulicy Pokoju w Piekarach Śląskich – etap 1 (postępowanie powtórzone), Część 1 Budynek wraz z zagospodarowaniem; Część 2 – Droga dojazdowa wraz z parkingiem”.